Επικοινωνία

Κεντρικό κατάστημα
Κροκίου 44, Παλαιά Βόλου
Τηλ. 2421030548

Υποκατάστημα - Αποθήκη
Άνω Λεχώνια, ΕΟ Βόλου - Νεοχωρίου
Τηλ. 2428093944

Κιν: 6937288089 | 6944797713
E-mail: info@entom.gr