Υγειονομική προστασία επαγγελματικών χώρων

Βιομηχανίες τροφίμων και μη, χώροι εστίασης, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί,  κλινικές, δημόσια κτίρια, αποθήκες, βιοτεχνίες, καταλύματα και ξενοδοχειακές μονάδες, σχολεία, αποτελούν μερικούς μόνο από τους πελάτες μας. Η εταιρεία μας  θα σας προτείνει τον κατάλληλο σχεδιασμό και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων προγραμμάτων υγειονομικής προστασίας χώρων και προϊόντων από ζωικά παράσιτα με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και την υγιεινής. Μην ξεχνάτε ότι η παρουσία εντόμων και τρωκτικών σε ένα χώρο αποτελεί μια συνεχή απειλή όχι μόνο για την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών αλλά και για την φήμη της επιχείρησης.  

Σε έναν επαγγελματικό χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, η διαχείριση του κινδύνου των παρασίτων γίνεται σε 3 βήματα:

 1. Με αποκλεισμό της εισόδου των παρασίτων στους εσωτερικούς χώρους. 

2.Με ανάλυση επικινδυνότητας των Α’ υλών και υλικών που εισάγονται στην επιχείρηση καθώς κάποιες ύλες προσελκύουν περισσότερο τα παράσιτα από άλλες

3.Με παρακολούθηση και καταπολέμηση όταν η μέτρηση δραστηριότητας το δικαιολογεί.

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης και παρακολούθησης  σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του κάθε χώρου. Η καταπολέμηση γίνεται με εγκεκριμένα σκευάσματα και την ενδεδειγμένη μέθοδο εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας για επαγγελματικούς χώρους αφορούν: 

Επιθεωρήσεις και μελέτες χώρων 

Σχεδίαση και εκτέλεση διεργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας 

Μικροβιοκτονία ευαίσθητων χώρων (σχολείων, παιδικών σταθμών, αποδυτηρίων, βιομηχανιών)

Οικολογικές μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης, εντόμων και τρωκτικών (φερομονικές, τροφοελκυστικές παγίδες, χρήση υπέρθερμου ξηρού ατμού κλπ)

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τρωκτικών από απόσταση

Οφιοαπώθηση 

Απώθηση πουλιών και μικρών ζώων

Διαθέτουμε: 

Σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης, εκνεφωτές (θερμού-ψυχρού), ψεκαστικά μηχανήματα  υψηλής πίεσης και ατοξική καταπολέμηση κοριών,ψύλλων, ακάρεων και μικροβίων, χωρίς χρήση χημικών αλλά με χρήση υπέρθερμου ξηρού ατμού

Ηλεκτρικές εντομοπαγίδες και αναλώσιμα 

Μέσα ατομικής προστασίας

Συσκευές καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα, ακτινοβολία UV-C και ιονισμό

Παρέχουμε: 

Ασφάλιση των εργασιών μας  μέχρι του ποσού των 35000€ (ασφάλεια αστικής ευθύνης)

Φάκελο PEST CONTROL (φυσικό ή/και ψηφιακό)  με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αρχειοθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ και τις προδιαγραφές του HAACP, που περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα όπως  αναφορές για κάθε εφαρμογή, βεβαιώσεις κάθε εφαρμογής, τις εγκρίσεις και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα χρησιμοποιηθέντα σκευάσματα - εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή τον ΕΟΦ.